Menu

Žumpy – jímky k obetonování

Žumpy – jímky k obetonování VP x jsou vyráběny jako plastové  nádrže s tloušťkou stěny 5 mm. Nádrž je vybavena svislými žebry pro instalaci armovacího drátu o průměru 6 mm. Strop je rovněž vystrojen žebry pro uložení armování k zajištění zpevnění konstrukce a jejího ukotvení do betonu. Středový vstupní otvor umožňuje kontrolu stavu v jímce a přístup pro její odkalení. Uzavření průlezu je řešeno pomocí pochůzného plastového poklopu DN 630. Nátok je proveden dle požadavku navrženého kanalizačního potrubí DN 100 – DN 150. Výhodou nesamonosných žump je možnost zajištění pojezdnosti nádrže.

Typy a rozměry jímek – žump k obetonování:

typ užitný objem
[m3]
rozměry [m] hmotnost
[kg]
DN H Hn Ht Hp
jímka VP 2 2 1,4 1,5 1,3 0,6 – 0,8 dle Ht 75
jímka VP 3 3 1,7 1,5 1,3 0,6 – 0,8 dle Ht 90
jímka VP 5 5 2,2 1,5 1,3 0,6 – 0,8 dle Ht 115
jímka VP 8 8 2,8 1,5 1,3 0,6 – 0,8 dle Ht 170
jímka VP 10 10 2,65 2 1,8 0,6 – 0,8 dle Ht 175
jímka VP 12 12 2,86 2 1,8 0,6 – 0,8 dle Ht 195

Poznámky k montáži nesamonosné jímky VP x

Žumpa se usazuje do montážní jámy o průměru DN + 500 mm. Hloubka montážní jámy a výška nátoku jsou řešeny konzultací s projektantem, z důvodu přesného zapuštění žumpy do terénu. Nádrž se usazuje na betonové lože tloušťky cca 15 cm zpevněnou armovací kari sítí. Po usazení nádrže do montážní jámy se jímka začne postupně napouštět vodou za rovnoměrného obetonování dle montážních předpisů dodávaných spolu s výrobkem. Připojení nátokového potrubí je realizováno až po obetonování jímky. Vždy je nutno přesně dodržet pokyny výrobce spojené s montáži dle dodávaného PROVOZNĚ MANIPULAČNÍHO ŘÁDU.

  • Beton hutnit pouze ručně, NIKDY nehutnit strojně.
  • Nádrže nesmí být nikdy instalovány bez obetonování.
  • Případě vysoké hladiny spodní vody je nutno použít dvouplášťové provedení nádrží z důvodu jejich zajištění proti působení vztlaku spodní vody.

(Konstrukce se liší dle velikosti, nákres je jen pro zobrazení rozměrů z tabulky.)

žumpa k obetonování