Menu

Žumpy – jímky – SAMONOSNÉ

Samonosné žumpy – jímky jsou vyráběny jako plastové nádrže s tloušťkou stěny 8 mm. Nádrž je zpevněna obvodovými žebry. Strop je rovněž vyztužen pro zvýšení tuhosti a nosnosti. Středový vstupní otvor umožňuje kontrolu stavu v jímce a přístup pro její odkalení. Uzavření průlezu je řešeno pomocí pochůzného plastového poklopu DN 630. Nátok je proveden dle požadavku navrženého kanalizačního potrubí DN 100 – DN 150.

Typy a rozměry samonosných žump:

typ užitný objem
[m3]
rozměry [m] hmotnost
[kg]
DN H Hn Ht Hp
VP 1 S 1 0,96 1,5 1,3 0-1 0 – 1 55
VP 2 S 2 1,4 1,5 1,3 0-1 0 – 0,25 105
VP 3 S 3 1,7 1,5 1,3 0,6 – 0,8 0 – 0,65 125
VP 5 S 5 2,2 1,5 1,3 0,6 – 0,8 0 – 0,65 180
VP 8 S 8 2,8 1,5 1,3 0,6 – 0,8 0 – 0,25 265
VP 10 S 10 2,65 2 1,8 0,6 – 0,8 0 – 0,25 330
VP 12 S 12 2,86 2 1,8 0,6 – 0,8 0 – 0,25 375

Poznámky k montáži samonosné jímky-žumpy VP x S

Žumpa se usazuje do montážní jámy o průměru DN + 400 mm. Hloubka montážní jámy a výška nátoku jsou řešeny konzultací s projektantem z důvodu přesného zapuštění žumpy do terénu. Nádrž se usazuje na pískové či betonové lože tloušťky cca 10 cm. Po usazení nádrže do montážní jámy se dopojí nátokové potrubí a nádrž se začne napouštět. Napouštění probíhá současně s rovnoměrným obsypem nádrže. Obsyp se provádí pískem či zeminou menší zrnitosti, aby nedošlo k poškození nádrže. Rozdíl hladiny vody a obsypávané zeminy by neměl být větší než 30 cm.

  • Při výšce Ht nad 80 cm je nutné cca 10 cm nad zastropením nádrže osadit např. systém betonových panelů, PZD desek s uložením na rostlém terénu nebo nádrž obetonovat a provést železobetonovou stropní desku z důvodu tlaku zeminy na nádrž (nutno konzultovat s projektantem).
  • Standartní provedení nádrží není pojezdné, proto je nutno dodržovat odstup od kraje nádrže minimálně 2 m. Pro úpravu pojezdné nádrže je nutno provést osazení systémem stropních panelů nebo nádrž obetonovat a provést železobetonovou stropní desku s pojezdným poklopem (provedení nutno konzultovat s projektantem).
  • V případě vysoké hladiny spodní vody je nutno nádrž alespoň částečně obetonovat (provedení nutno konzultovat s projektantem).

(Konstrukce jednotlivých typů jsou odlišné, nákres je jen pro zobrazení rozměrů z tabulky.)

samonosná žumpa