Menu

Žumpy, jímky

žumpa - jímka

Plastové žumpy s označením VP x plní funkci akumulace splaškových odpadních vod z domácnosti, rekreačních objektů, penzionů, provozoven, a dalších objektů. Využití nachází tam, kde nelze přečištěné odpadní vody odvádět do vodoteče, dešťové kanalizace apod. Obsah žump je po dosažení maximální hladiny vyvážen a likvidován vhodným způsobem v souladu s platnou legislativou ČR, např. odvozem na městskou ČOV nebo využití v zemědělství.

Dále mohou být jímky využity k akumulaci dešťových vod určených pro zálivku. Lze je zařadit i jako akumulační nádrž za ČOV nebo septik s filtrem, pokud není možné vodu vypouštět do vodoteče nebo drenáží do podzemních vod.

AQUA – CONTACT běžně dodává samonosné žumpy VP x S o objemu od 1 do 12 m3 a žumpy k obetonování VP x od 2 do 12 m3.

Přizpůsobení plastových žump, jímek

Technické provedení jímky přizpůsobíme požadavkům zákazníka a montážním podmínkám. Upravujeme výšku průlezu, nátoky i celé rozměry nádrží. Poklop může být potažen imitací trávy, dodáváme také jímky s litinovými poklopy.

Potřebná velikost žumpy pro akumulaci odpadních vod

Pro první úvahu o velikosti žumpy pro běžný rodinný dům je vhodné uvažovat s denní produkcí odpadní vody zhruba 100 litrů na den a osobu. Na jednoho obyvatele tedy připadá měsíčně zhruba 3 m3 odpadní vody. Při úvaze je dobré znát i velikost nádrže fekálního vozu, který mají k dispozici firmy zajišťující vývoz žump v regionu.

Žumpy – jímky vyhovují normám:

ČSN 75 6081 – „Žumpy“
ČSN 75 0905 – „Zkouška vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních zařízení“