Menu

Vodoměrné šachty

Vodoměrné šachty VS jsou samonosné vodotěsné plastové nádrže určené k propojení domovního vodovodního řádu s vodoměrem mimo stavbu. Jejich konstrukce je navžena tak, aby je nebylo nutné betonovat a přitom byla zaručena jejich stabilita a pevnost.

Volba typu vodoměrné šachty závisí na požadavcích vodohospodářského podniku, který vodoměr instaluje. Proto s ním vždy konzultujte, jakou šachtu máte zvolit. Můžete se přitom odkázat na nákresy a rozměry na konci této stránky.

Šachta je opatřena vstupními prostupy, které jsou řešeny pomocí typizovaných vodotěsných průchodek PLASSIM. Přístup k vodoměru umožňuje průlez. Průlez je uzavřen pochozím poklopem opatřeným polystyrenovou izolací o síle 100 mm, která zabraňuje promrznutí vodovodního řádu.

Technické provedení upravujeme podle požadavků a montážních podmínek. Upravujeme výšku průlezu, průchodky i celé rozměry podle vašich potřeb. Na přání může mít poklop pokrytí imitací travního koberce.

Šachty VS 1100 a VS 1300 plní ČSN 75 5411 ZMĚNA Z1

Typy a parametry vodoměrných šachet

vodoměrná šachta VS 500 ZK
VS 500 ZK

vodoměrná šachta VS 1300
VS 1300

Vodoměrná šachta VS 500 ZK

 • nejlevnější typ vodoměrné šachty,
 • vodoměr umístěný těsně pod poklopem,
 • celé tělo šachty izolované 80 mm polystyrenem,
 • poklop izolovaný 200 mm polystyrenu,
 • ne každý VaK povoluje z důvodu malého průměru – pouze 500 mm.

Vodoměrná šachta VS 1100

 • nejprodávanější typ vodoměrné šachty,
 • umístění vodoměrné sestavy na dně šachty,
 • napojení na šachtu pomocí průchodek PLASSIM dle požadavku zákazníka DN 25 – 40,
 • ke snadnému přístupu k vodoměru slouží stupadla,
 • průlez je uzavřen pochozím poklopem izolovaným polystyrenem,
 • viditelný poklop o průměru pouze 630 mm.

Vodoměrná šachta VS 1300

 • šachta pro průmyslové objekty a penziony,
 • k umístění větší vodoměrné sestavy.

 

           Typ         Průměr Základní výška Průměr průlezu
             –           [mm]        [mm]         [mm]
VS 1100           1100         1500          600
VS 1300           1300         1500          600
VS 500 ZK            330         1100          500

 

Vodoměrné šachty splňují:

 • ČSN 75 0905 – „Zkouška vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních zařízení“
 • ČSN 75 5411 ZMĚNA Z1 – „Vodovodní přípojky“