Menu

Lapáky tuku LAPOL LT NS

lapák tuku 3D modelLapáky tuků LAPOL LT NS jsou vodotěsná zařízení pro odstranění tuku z odpadních vod a zadržení tuků v tomto zařízení. Jsou konstruovány jako samonosné průtočné nádrže se soustavou norných stěn a přepážek, kde se usazují nerozpustné látky v kalovém prostoru a separují se tuky na hladině. Nátokem přiváděné odpadní vody natékají do kalového prostoru lapáku, kde se usazují pevné částice. Z kalového prostoru přes přepážku odpadní voda přetéká do prostoru odlučování tuku, kde se díky odlišným hustotám tuk usazuje na hladině a přečištěná voda podtéká nornou stěnou odtoku a odtéká do odpadního potrubí.

LAPOL LT NS jsou určeny k odlučování tuku rostlinného nebo živočišného původu s měrnou hmotností do 0,95 g/cm3 a do průtoku 10 l/s.

Lapáky tuku je možno osazovat uvnitř i vně budov do rostlého terénu. Pokud je nutné zaručit pojezdnost lapáku, řeší se provedení s projektantem a dále se osazuje lapák pojezdným poklopem. V tomto případě je možno nádrže osadit poklopy s nosností do 12,5 či 40 tun.

Typy a parametry lapáků tuků LAPOL LT NS

LAPOL LT NS 0,5 LAPOL LT NS 1 LAPOL LT NS 2 LAPOL LT NS 4 LAPOL LT NS 7 LAPOL LT NS 10
Max. průtok 0.5 l/s 1 l/s 2 l/s 4 l/s 7 l/s 10 l/s
Počet jídel (orientační) do 50 do 100 do 200 do 400 do 700 do 1000
Nátok min. DN 100 min. DN 100 min. DN 100 min. DN 100 min. DN 125 min. DN 150
Střední doba zdržení 600 s 600 s 600 s 600 s 600 s 600 s
Kalový prostor [l] 55 130 210 445 735 1070
Účinný prostor [l] 175 375 600 1170 2075 3000
Celkový prostor [l] 230 505 810 1615 2815 4067
Výška nátoku Hn 700 800 1220 1150 1310 1170
Výška odtoku Ho 600 700 1120 1050 1280 1070
DN x základní výška 700 x 1000 960 x 1000 960 x 1500 1400 x 1750 1700 x 1750 2200 x 1750
Hmotnost 50 kg 70 kg 90 kg 115 kg 155 kg 225 kg
Výškové rozměry jsou pouze orientační, výška je upravována dle konkretní situace osazení lapáku tuku.

Lapáky LAPOL LT NS vyhovují:

  • ČSN 75 0905 – „Zkouška vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních zařízení“
  • ČSN EN 1825 – „Lapáky tuku“