Menu

Domovní čistírny odpadních vod AC ČOV 4 až 50

Domovní čistírny odpadních vod AC ČOV x EO jsou podle typu dimenzované na provoz od 2 do 50 ekvivalentních obyvatel. 8 mm silný materiál zajišťuje potřebnou pevnost a životnost zařízení.

Čistírnu odpadních vod přizpůsobíme dispozicím stavby

Modulární stavba domovní čistírny odpadních vod (základní nádrž, nástavec, box na dmychadlo) umožňuje přizpůsobení čistírny požadovanému umístění. Můžete zvolit variantu A s dmychadlem uvnitř čistírny nebo variantu B s dmychadlem například v garáži. Odtok můžeme umístit ve třech na obrázku naznačených pozicích. Ani napojení na existující odpad vám nezkomplikuje situaci, protože výšku těla čistírny upravíme podle hloubky uložení odpadní trubky (Ht).

Dmychadlo uvnitř ČOV Dmychadlo mimo ČOV tři varianty umístění odtoku z ČOV Výšku vrchního dílu ČOV přizpůsobíme požadované hloubce Ht

Rozsah použití čističky

Čistírny odpadních vod AC ČOV se používají pro mechanicko-biologické čištění splaškových odpadních vod z rodinných domů, rekreačních objektů, hotelů, penzionů a provozoven. Jsou určeny především k čištění vod z WC, pračky, mytí nádobí, koupání a sprchování. AC ČOV je osazována pod terén.

Spolehlivost čistírny odpadních vod

Nejvýznamnějším mechanicky pohyblivým zařízením v ČOV je dmychadlo. Zvolená značka dmychadla SECOH a jeho dimenzování vychází z dlouholetých zkušeností a výkony pro jednotlivé typy AC ČOV jsou volené tak, abychom zajistili bezporuchový provoz a minimalizovali riziko nechtěného přerušení provozu. Ověřený rychlý servis dmychadel a dostupnost výměnných náhradních dílů jsou devizou pro spokojenost našich zákazníků.

Také elektromagnetický spínací ventil a spínací hodiny volíme na základě ověřené spolehlivosti.

Další zárukou je certifikát čistíren podle normy EN 12566 – 3:2005, provedený společností TÜV SÜD Czech. Čisticí parametry jsou tedy precizně ověřené.

Modularita domovních čistíren odpadních vod AC ČOV

box dmychadla ČOVZákladní nádrž čistírny odpadních vod se umísťuje pod úroveň terénu do hloubky závisející na úložné hloubce přítokového a výtokového potrubí.

Druhým modulem je box pro dmychadlo zabudovaný v čistírně, nebo umístěný v objektu či přístěnku.Standardní je umístění dmychadla v boxu přímo v čistírně odpadních vod.

Čistírny odpadních vod AC ČOV – konstrukce

Čistírna odpadních vod AC ČOV je v samonosném provedení, válcová vodotěsná PP nádrž je osazená speciální vnitřní technologií. Domovní čistírna odpadních vodJednotlivé čisticí zóny jsou odděleny přepážkami. První zónou je zóna usazovací. Odpadní voda do ní natéká skrz nátokový koš, ve kterém se zachycují nerozpustné a plovoucí látky. V samotné usazovací komoře se usazují hrubé nečistoty v odpadní vodě a vlivem jemnobublinné aerace dochází k rozbourání a mělnění odpadu.

Z usazovací komory čistírny natéká odpadní voda do aktivační komory. V té již probíhá biologické čištění na principu jemnobublinné aerace. Provzdušňování zajišťují dva válcové provzdušňovací elementy, odpadní voda je v čistírně odpadních vod okysličována. Díky okysličování se mohou množit mikroorganismy, které zajišťují odbourávání organického znečištění.

Dále voda natéká spodním otvorem do dosazovací komory, kde dochází k uklidnění přečištěné vody a gravitační separaci kalu. Přebytečný kal hromadící se na dně aktivační komory čistírny je přečerpáván mamutkou (vzduchové čerpadlo – vzduch zajišťuje dmychadlo) zpět do usazovací komory. Odsazená přečištěná voda odtéká z dosazovací komory přes nornou stěnu do odtoku. K rozbourání plovoucího kalu z hladiny dosazovací komory slouží vzduchový difuzor.

Typy a parametry domovních čistíren odpadních vod

typ EO denní
průtok
průměr
nádrže
typový výkon
dmychadla
příkon spotřeba
el. energie
hmotnost
[m3/den] [m] [l/min] [W] [kWh/den] [kg]
Čistírna odpadních vod
AC ČOV 4 EO
2-6 0,6 1,5 80 90 1,1 160
Čistírna odpadních vod
AC ČOV 8 EO
6-10 1,2 1,7 80 90 1,1 195
Čistírna odpadních vod
AC ČOV 12 EO
10-15 1,8 2 100 125 1,5 235
Čistírna odpadních vod
AC ČOV 16 EO
15-18 2,4 2,3 100 125 2 290
Čistírna odpadních vod
AC ČOV 20 EO
18-25 3 2,3 120 140 2,2 310
Čistírna odpadních vod
AC ČOV 30 EO
25-32 4,5 2,7 200 210 3,3 440
Čistírna odpadních vod
AC ČOV 40 EO
32-40 6 3 200 210 3,3 510
Čistírna odpadních vod
AC ČOV 50 EO
40-50 7,5 1,8 a 3 250 260 4,2 660

 

Čistírny odpadních vod AC ČOV splňují:

  • ČSN EN 12566-3+A1 – „Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel“
  • ČSN 75 0905 – „Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních zařízení“
  • Nařízení Vlády ČR č. 229/2007, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty znečištění odpadních vod