Menu

Čerpací stanice odpadních vod ČS

Všechny tři typy stanic se skládají z technologické jímky o průměru 600 – 2000 mm. Průměr jímky a výška jsou řešeny individuálně podle zahloubení nátokového potrubí pod terénem, požadovaného akumulačního objemu a druhu čerpaného média. Šachty jsou vyrobeny v samonosném provedení, není nutná betonáž k zajištění statické pevnosti. Opatření ke zvýšené statické pevnosti jsou prováděna pouze v případě výskytu vysoké hladiny podzemních vod či požadavku na pojezdnost šachty. Poklop je pochozí nebo pojezdový (A15, B125, D400). Šachty jsou osazovány čerpalem případně čerpadly a ovládací technologií, odpovídající požadavkům na činnost zařízení.

Čerpací stanice ČS D

cerpaci-stanice-CSDČerpání vod zpravidla zajišťuje ponorné kalové čerpadlo s maximální zrnitostí do 30 mm osazené hladinovým plovákem. Čerpadla jsou určena pro čerpání vod bez větších příměsí pevných částic. Čerpadlo je napojeno na výtlakové potrubí flexi hadicí, aby je bylo možné vyjmout bez nutnosti demontáže potrubí či čerpadla. Odtok vod zajišťuje napojení výtlaku na PE potrubí nebo zaustění do gravitační kanalizace za šachtou. Napájení čerpadla je z el. zásuvky IP 44 umístěné přímo v šachtě. Přívodní kabel je vedený z domovního rozvaděče, kde je napojený na proudový chránič.

Sestava ČS D

 1. Šachta – v provedení samonosném či k obetonování, šachta osazena nátokem/ nátoky + výtlačným potrubím.
 2. Ponorné kalové čerpadlo s hladinovým plovákem, ovládání chodu čerpadla je pouze plovákem, který je integrován na čerpadle. Charakteristika čerpadla např.: Příkon 750- 900W, Hmax.= 9 m, max. zrnitost 30 mm, Qmax = 216,5 l/min.
 3. EL. zásuvka IP 44 – napájení čerpadla.
 4. Poklop – pochozí, případně pojezdový (A15, B125, D400).

Čerpací stanice ČS SG

cerpaci-stanice-CSGGravitační čerpací stanice slouží pro přečerpávání odpadních vod bez úpravy čištěním do výše položených míst (ČOV, splašková kanalizace, akumulační jímky). Odpadní vody jsou čerpány z pravidla kalovými čerpadly s řezákem, které mělní hrubé částice. Hlavním účelem stanic je překonání výškového rozdílu mezi nátokovou a odtokovou kanalizací. Odtok vod zajišťuje napojení výtlakového potrubí na PE potrubí nebo zaustění do gravitační kanalizace za šachtou. Ovládání čerpadla s elektrorozvaděčem je řešeno osazením v technické místnosti, pokud toto řešení není možné, je rozvaděč v technologickém pilířku u domu či přímo u čerpací šachty.

Sestava ČS SG

 1. Šachta – v provedení samonosném či k obetonování, šachta osazena nátokem/ nátoky + výtlačným potrubím
 2. Ponorné kalové čerpadlo – typ volen dle čerpané vzdálenosti, výškového převýšení, množství a druhu odpadních vod. Charakteristika ponorného čerpadla s řezací hlavou pro RD, chalupy a malé provozy např.: Příkon 1150W, Hmax. = 15m, Qmax = 380 l/min, m= 17 kg Charakteristika ponorného čerpadla s řezací hlavou pro penziony, hotely a průmyslové použití např.: (tyto typy čerpadel jsou osazovány na spouštěcím zařízení, použití i zdvojení čerpadel) Příkon 1,5 – 2,2 kW, Hmax. = až 26m, Qmax = až 1650 l/min, m= až 35 kg 3) Bezpečnostní prvky – kulová zpětná klapka , uzavírací ventil
 3. Soustava plovákových snímačů – zpravidla min. 3 ks – 1. minimální hladina – 2. provozní hladina – 3. havarijní hladina (maximální)
 4. Technologický pilíř – slouží k osazení ovládacího rozvaděče, umistěn samostatně v blízkosti ČS, na stěně vně budovy, případně v technologické místnosti
 5. Elektro rozvaděč – slouží k propojení napájecího kabelu, čerpadla a ovládacích prvků čerpadla/ čerpadel.

Čerpací stanice ČS ST

Tlaková čerpací stanice slouží k přečerpání odpadních vod do hlavního řadu tlakové kanalizace. Tento typ čerpacích stanic je určen od nejmenších rodinných domů až po průmyslové objekty, kde mohou být čerpadla zdvojována.

Sestava ČS ST

 1. Šachta – v provedení samonosném či k obetonování, šachta osazena nátokem/ nátoky + výtlačným potrubím
 2. Vřetenové tlakové čerpadlo – typ podle čerpané vzdálenosti, převýšení, množství a druhu odpadních vod. Charakteristika vřetenového ponorného čerpadla: Příkon 1,1 kW, Hmax. = 110 m, Qmax = 45 l/min, m= 17 kg
 3. Bezpečnostní prvky – zpětná klapka kulová, uzavírací ventil, přetlakový ventil
 4. Soustava hladinových plováků. Zpravidla min. 3 ks – 1. minimální hladina – 2. provozní hladina – 3. havarijní hladina (maximální). Plovákové spínače mohou být nahrazeny snímacími elektrodami.
 5. Technologický pilíř k osazení ovládacího rozvaděče, umístěn samostatně v blízkosti ČS, na stěně vně budovy, případně v technologické místnosti
 6. Elektro rozvaděč k propojení napájecího kabelu, čerpadla a ovládacích prvků čerpadla/ čerpadel.