Menu

Biologické septiky samonosné

Plastové samonosné septiky BS 4 až 20 jsou nádrže vyrobené z 8 mm silného polypropylénu osazované pod terén. Strop je vyztužen žebry pro zajištění tuhosti a nosnosti septiku. Středový vstupní otvor umožňuje kontrolu stavu v jímce a přístup pro její vyčerpání. Zakrytí otvoru je řešeno pomocí pochůzného plastového poklopu DN 630. Nátok i odtok je proveden dle požadavku navrženého kanalizačního potrubí DN 100 – DN 150. Na odtoku je zhotoven norný přepad, kde je možno odebírat vzorky odpadní vody.

typ počet EO užitný objem rozměry hmotnost
DN H Hn Ho Ht Hp
[osob] [m3] [m] [kg]
SEPTIK BS 4 EO 2 až 6 3 1,7 1,5 1,35 1,25 0,6 – 0,8 0 – 0,25 140
SEPTIK BS 8 EO 6 až 10 5 2,2 1,5 1,35 1,25 0,6 – 0,8 0 – 0,25 220
SEPTIK BS 12 EO 10 až 14 8 2,8 1,5 1,35 1,25 0,6 – 0,8 0 – 0,25 310
SEPTIK BS 16 EO 14 až 18 10 2,65 2 1,85 1,75 0,6 – 0,8 0 – 0,25 390
SEPTIK BS 20 EO 18 až 22 12 2,86 2 1,85 1,75 0,6 – 0,8 0 – 0,25 450

septik plastový samonosný

Poznámky k montáži septiku

Plastový biologický septik se usazuje do montážní jámy o průměru DN + 400 mm. Hloubka montážní jámy, výška nátoku a odtoku jsou řešeny konzultací s projektantem, z důvodu přesného zapuštění septiku do terénu. Nádrž se usazuje na pískové či betonové lože tloušťky cca 10 cm. Po usazení nádrže do montážní jámy se dopojí nátokové a odtokové potrubí. Nádrž se začne napouštět vodou. Napouštění probíhá současně s rovnoměrným obsypem nádrže. Obsyp se provádí pískem či zeminou menší zrnitosti, aby nedošlo k porušení pláště. Rozdíl hladiny vody a obsypávané zeminy by neměl být větší než 30 cm. Tímto postupem se nádrž napustí až po odtok.

  • Při výšce Ht nad 80 cm je nutné cca 10 cm nad zastropením nádrže osadit např. systém betonových panelů, PZD desek s uložením na rostlém terénu nebo nádrž obetonovat a provést železobetonovou stropní desku z důvodu tlaku zeminy na strop nádrže.
  • Standardní provedení nádrží není pojezdné, proto je nutno dodržovat odstup od kraje nádrže, a to minimálně 2 m. Pro úpravu pojezdnosti nádrže je nutno provést osazení systémem stropních panelů nebo nádrž obetonovat a provést železobetonovou stropní desku s pojezdným poklopem. (Provedení nutno konzultovat s projektantem.)
  • V případě vysoké hladiny spodní vody je nutno nádrž alespoň částečně obetonovat. (Provedení nutno konzultovat s projektantem.)