Menu

Biologické septiky k obetonování

Nesamonosné plastové septiky jsou určené k obetonování a mají stěny z PP o síle 5 mm. Nádrž je vybavena obvodovými žebry pro její zpevnění a instalaci armovacího drátu o průměru 6 mm. Strop je rovněž vystrojen žebry pro uložení armování k zajištění zpevnění konstrukce a jejího ukotvení do betonu. Středový vstupní otvor umožňuje kontrolu stavu v septiku a přístup pro jeho odkalení. Zakrytí otvoru je řešeno pomocí pochůzného plastového poklopu DN 630. Nátok i odtok je proveden dle požadavku navrženého kanalizačního potrubí DN 100 – DN 150. Na odtoku je zhotoven norný přepad, kde je možno odebírat vzorky odpadní vody.

Kromě přizpůsobení osy odtoku zákazníci u nesamonosného septiku nejčastěji požadují vystrojení armovacím drátem.

typ počet EO užitný objem rozměry hmotnost
DN H Hn Ho Ht Hp
[EO] [m3] [m] [kg]
SEPTIK BS 4 EO 2 až 6 3 1,7 1,5 1,35 1,25 0,6 – 0,8 dle Ht 125
SEPTIK BS 8 EO 6 až 10 5 2,2 1,5 1,35 1,25 0,6 – 0,8 dle Ht 165
SEPTIK BS 12 EO 10 až 14 8 2,8 1,5 1,35 1,25 0,6 – 0,8 dle Ht 215
SEPTIK BS 16 EO 14 až 18 10 2,65 2 1,85 1,75 0,6 – 0,8 dle Ht 250
SEPTIK BS 20 EO 18 až 22 12 2,86 2 1,85 1,75 0,6 – 0,8 dle Ht 270

septik nesamonosný

Poznámky k montáži septiku

Nesamonosný plastový septik se usazuje do montážní jámy o průměru DN + 500 mm. Hloubka montážní jámy a výška nátoku jsou řešeny konzultací s projektantem z důvodu optimálního zapuštění septiku do terénu. Nesamonosný septik se usazuje na betonové lože tloušťky cca 15 cm zpevněné armovací kari sítí. Po usazení septiku do montážní jámy je možné zahájit  postupné napouštění užitkovou vodou za rovnoměrného betonování dle montážních předpisů dodávaných spolu s výrobkem. Pokyny k těmto úkonům naleznete v dodávaném PROVOZNĚ MANIPULAČNÍM ŘÁDU. Zde jsou popsány základní pokyny od přípravy montážní jámy pro uložení nesamonosného septiku po jeho betonování a potřebné úkony související s touto činností. Beton vždy užívat „suchý“.   Připojení nátokového potrubí je realizováno až po dokončení betonování celého těla septiku. Vždy je nutno přesně dodržet pokyny výrobce spojené s montáži. Beton hutnit pouze ručně, NIKDY nehutnit strojně.

  • Nádrže nesmí být nikdy instalovány bez obetonování.
  • Při betonování zastropení septiku je třeba učinit opatření proti průhybu stropu během betonáže dle výrobce.
  • Případě vysoké hladiny spodní vody je nutno použít dvouplášťové provedení nádrží z důvodu jejich zajištění proti působení vztlaku spodní vody.