Žumpy - jímky k obetonování VP x jsou vyráběny jako plastové  nádrže s tloušťkou stěny 5 mm. Nádrž je vybavena svislými žebry pro instalaci armovacího drátu o průměru 6 mm. Strop je rovněž vystrojen žebry pro uložení armování k zajištění zpevnění konstrukce a jejího ukotvení do betonu. Středový vstupní otvor umožňuje kontrolu stavu v jímce a přístup pro její odkalení. Uzavření průlezu je řešeno pomocí pochůzného plastového poklopu DN 630. Nátok je proveden dle požadavku navrženého kanalizačního potrubí DN 100 - DN 150. Výhodou nesamonosných žump je možnost zajištění pojezdnosti nádrže.

Zobrazeno 6 výsledků