Lapáky tuků LAPOL LT NS jsou vodotěsná zařízení pro odstranění tuku z odpadních vod a zadržení tuků v tomto zařízení. Jsou konstruovány jako samonosné průtočné nádrže se soustavou norných stěn a přepážek, kde se usazují nerozpustné látky v kalovém prostoru a separují se tuky na hladině. Nátokem přiváděné odpadní vody natékají do kalového prostoru lapáku, kde se usazují pevné částice. Z kalového prostoru přes přepážku odpadní voda přetéká do prostoru odlučování tuku, kde se díky odlišným hustotám tuk usazuje na hladině a přečištěná voda podtéká nornou stěnou odtoku a odtéká do odpadního potrubí.

Zobrazeno 6 výsledků