Nesamonosné plastové septiky jsou určené k obetonování a mají stěny z PP o síle 5 mm. Nádrž je vybavena obvodovými žebry pro její zpevnění a instalaci armovacího drátu o průměru 6 mm. Strop je rovněž vystrojen žebry pro uložení armování k zajištění zpevnění konstrukce a jejího ukotvení do betonu. Středový vstupní otvor umožňuje kontrolu stavu v septiku a přístup pro jeho odkalení. Zakrytí otvoru je řešeno pomocí pochůzného plastového poklopu DN 630. Nátok i odtok je proveden dle požadavku navrženého kanalizačního potrubí DN 100 - DN 150. Na odtoku je zhotoven norný přepad, kde je možno odebírat vzorky odpadní vody.

Zobrazeno 5 výsledků