Plastové samonosné septiky BS 4 až 20 jsou nádrže vyrobené z 8 mm silného polypropylénu osazované pod terén. Strop je vyztužen žebry pro zajištění tuhosti a nosnosti septiku. Středový vstupní otvor umožňuje kontrolu stavu v jímce a přístup pro její vyčerpání. Zakrytí otvoru je řešeno pomocí pochůzného plastového poklopu DN 630. Nátok i odtok je proveden dle požadavku navrženého kanalizačního potrubí DN 100 - DN 150. Na odtoku je zhotoven norný přepad, kde je možno odebírat vzorky odpadní vody.

Zobrazeno 6 výsledků