Biologický septik nachází využití především u objektů s nepravidelnou produkcí odpadní vody. Septik používá technologii tříkomorové nádrže s nornými přepady. V jednotlivých komorách dochází k oddělení a sedimentaci nerozpustných látek, k anaerobní stabilizaci kalu a zachycení plovoucích nečistot. Za septik se obvykle zařazuje zemní filtr jako další stupeň čištění odpadní vody, protože odpadní vodu ze septiku nelze přímo vypouštět do vodoteče ani dále používat.