Menu

Dokumentace čistíren odpadních vod AC ČOV

Domovní čistírny odpadních vod AC ČOV mají pro všechny typy společný certifikát TÜV, prohlášení o shodě a zkoušce vodotěsnosti. Ostatní dokumentace je pro jednotlivé typy.

  • Výkresy obsahují i informace o rozměrech montážní jámy.
  • Prohlášení o shodě obsahuje hodnoty účinnosti čištění.
  • Výkresy ve formátu dwg pro projektanty poskytneme na vyžádání.
typ ČOV výkres provozní řád certifikát TÜV prohlášení o vlastnostech zkouška vodotěsnosti
AC ČOV 4 EO AC-4-EO.pdf provozni-rad-AC-4-EO.pdf certifikat-AC-COV.pdf prohlaseni-AC-COV.pdf  AC-COV-vodotesnost.pdf
AC ČOV 8 EO AC-8-EO.pdf provozni-rad-AC-8-EO.pdf
AC ČOV 12 EO AC-12-EO.pdf provozni-rad-AC-12-EO.pdf
AC ČOV 16 EO AC-16-EO.pdf provozni-rad-AC-16-EO.pdf
AC ČOV 20 EO AC-20-EO.pdf provozni-rad-AC-20-EO.pdf
AC ČOV 30 EO AC-30-EO.pdf provozni-rad-AC-30-EO.pdf
AC ČOV 40 EO AC-40-EO.pdf provozni-rad-AC-40-EO.pdf
AC ČOV 50 EO AC-50-EO.pdf provozni-rad-AC-50-EO.pdf

Stručně k instalaci čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod AC ČOV se usazují do montážní jámy o průměru dle montážního výkresu. Hloubka, průměr montážní jámy a výška nástavce jsou řešeny konzultací s projektantem z důvodu přesného osazení ČOV do terénu. Nádrž se usazuje na pískové či betonové lože tloušťky cca 10 cm.

Po usazení nádrže do montážní jámy se dopojí nátokové a odtokové potrubí. Nádrž se začne napouštět vodou. Napouštění probíhá současně s rovnoměrným obsypem nádrže. Obsyp se provádí pískem či zeminou menší zrnitosti, aby nedošlo k porušení pláště. Rozdíl hladiny vody a obsypávané zeminy by neměl být větší než 30 cm. Tímto postupem se čistírna napustí na provozní hladinu (voda se začne přelévat do odtoku).

  • Standartní provedení nádrže čistírny odpadních vod není pojezdné, proto je nutno dodržovat odstup trasy jízdy motorových vozidel od kraje nádrže minimálně 2 m. Pro úpravu pojezdnosti nádrže je nutno provést osazení systémem stropních panelů nebo nádrž obetonovat a provést železobetonovou stropní desku s pojezdným poklopem (provedení nutno konzultovat s projektantem)
  • V případě vysoké hladiny spodní vody je nutno nádrž alespoň částečně obetonovat (provedení nutno konzultovat s projektantem).

Hlavní zásady provozu AC ČOV

Při údržbě čistírny odpadních vod je nutné postupovat dle dodávaného PROVOZNĚ MANIPULAČNÍHO ŘÁDU, kde jsou v jednotlivých kapitolách popsány postupy pro údržbu, kontrolu, opravy a vyvážení čistírny. Doporučuje 2krát za měsíc provést vizuální kontrolu zařízení. Při běžném provozním zatížení provést odčerpání odpadních vod jednotlivých komor minimálně 1-2krát ročně podle množství kalu. Odčerpání provádí např. fekální vůz a obsah nádrže se likviduje vhodným způsobem v souladu s legislatovou ČR, např. odvozem na městskou ČOV nebo ho lze vhodným způsobem využít v zemědělství, na komposty či hnojiště.

Při odčerpání ČOV se ponechá v jednotlivých komorách na dně vrstva cca 1/3 vyhnilého kalu jako očkovací kal. Kal se v nádrži ponechává z důvodu opětovného nastartování biologické funkčnosti ČOV.