Otázky a odpovědi k žumpám

Jaká povolení a vyjádření jsou potřebná k instalaci žumpy (jímky)?

Protože nedochází k vypouštění odpadní vody do okolí, nejde o vodní dílo a komunikace probíhá se stavebním odborem. Úřady běžně vyžadují atest nepropustnosti jímky (přikládáme ho k dokumentaci, je dostupný i zde) a potvrzení firmy, specializované na vývoz jímky, že bude jímku vyvážet. Další dokumentace (vyjádření správců sítí – ČEZ atd.) záleží na požadavcích úřadu.

Mohu vypouštět odpadní vody z žumpy?

Pokud žumpa slouží k akumulaci odpadních vod, není možné vypouštění do okolí ani do vodoteče. Žumpa neslouží k čištění odpadních vod. Vypouštění přepadem z jímky je možné pouze v případech jejího užití pro akumulaci dešťových vod.

Jak velkou žumpu potřebuji?

Každý člen rodiny vyprodukuje přibližně 90 až 110 litrů odpadní vody za den. Hodnota může být vyšší například v domácnosti s dětmi při větší frekvenci praní. Běžně 4 členové domácnosti vyprodukují 400 l/ den => 2800 l/ týden => 12 000 l/ měsíc. Měsíční provoz tedy zajistí jímka o objemu 12 m3.

Čím větší jímka, tím je méně vyvážecích cyklů a menší náklady spojené s vývozem. Dalším faktorem při výběru velikosti by měla být velikost fekálního vozu, který bude jímku vyvážet. Z ekonomických důvodů je dobré, aby fekální vůz měl dostatečnou kapacitu pro odkalení a dokázal vyvézt celý obsah jímky najednou. (Žumpy standardně vyrábíme v těchto velikostech.)

Jak likvidovat odpadní vody z žumpy?

Odpadní vody z žumpy musí být vyváženy na městskou čistírnu odpadních vod. Odbor životního prostředí je oprávněn vyžadovat doklad o ekologické likvidaci odpadních vod.

Cena za odvoz odpadních vod

Ceny se mohou lišit podle firmy, která kal likviduje, podle vzdálenosti a ceny za likvidaci 1m3, kterou si účtuje nejbližší městská čističky odpadních vod. Obvyklá cena za jeden vývoz se pohybuje kolem 3000 Kč.


Máte vypnutý javascript, tento formulář nefunguje.
Použijte prosím adresu uvedenou v kontaktech a napište běžným způsobem.