Otázky a odpovědi k zemním filtrům

Proč je k zemnímu filtru dodávána PE folie?

Filtr je nutné po naplnění filtračními náplněmi uzavřít tak, aby do filtračního prostoru nenatékaly povrchové vody. K tomuto účelu slouží PE folie o síle cca 1,5 mm, kterou je zakryta celá funkční plocha filtru.

Jaké jsou filtrační náplně?

Aby bylo možné garantovat hodnoty přečištění odpadních vod a trvanlivost filtračních náplní je nutné použít materiály předepsané výrobcem:

  • Písek – frakce 2-4 mm, označení - kopaný / říční / maltový.
  • Štěrk – frakce 8-16 mm , kamenivo tříděné prané.

K čemu slouží komínek na odtoku filtru?

Ventilační komínek DN 110/ 125 slouží k odvětrání vnitřního prostoru zemního pískového filtru. Díky odvětrání a přívodu čerstvého vzduchu nedochází k zahnívání odpadních vod ve filtru. Jeho horní okraj musí být přibližně 300 mm nad upraveným terénem. Dále komínek slouží jako havarijní přepad.

Kam je možné vypouštět přečištěné vody?

Přečištěné odpadní vody je běžně možné vypouštět na základě povolení vodoprávního úřadu (odboru životního prostředí) do vodoteče, dešťové kanalizace či akumulovat a užívat k zálivce travních porostů, stromů a rostlin.

Pochůznost a pojezdnost zemního filtru

Zemní filtr je osazován pod terén, jedinou viditelnou částí je ventilační komínek. Celý objem filtru je vyplněn filtračními náplněmi, tedy štěrkem a pískem.  Jelikož však je ve filtru drenážní potrubí, je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jeho porušení. Pojezdnost nádrže je nutné zajistit pomoci PZD desek. Osazení desek musí být do rostlého terénu s osazením přibližně 100 mm nad horním okrajem filtru.


Máte vypnutý javascript, tento formulář nefunguje.
Použijte prosím adresu uvedenou v kontaktech a napište běžným způsobem.