Úřady

Jaké mám možnosti čištění a likvidace odpadních vod?

Když nemůžete využít připojení na kanalizační stoku, máte na výběr: Domovní čistírnu odpadních vod (ČOV), ČOV s biologickým filtrem , biologický septik se biologickým filtrem, žumpu . Poslední...

Kam směřovat první dotaz na řešení odpadních vod?

Pokud již víte, že se v daném místě nemůžete napojit na kanalizační stoku, je prvním kompetentním místem odbor životního prostředí příslušného obecního či městského úřadu. Dříve než budete uvažovat...

Povolení k instalaci domácí čistírny odpadních vod

Když je čistírna odpadních vod certifikovaná (podle těchto norem), není potřebné stavební povolení, stačí ohlášení stavby. To vedle projektu musí obsahovat přinejmenším: Vyjádření správce povodí...

Znám řešení. Kam dál?

Kontaktujte autorizovaného projektanta (AQUA-CONTACT, případně projektanti ze seznamu poskytnutého odborem životního prostředí). Projekt pro domácí čističku odpadních vod budete potřebovat v každém...


Máte vypnutý javascript, tento formulář nefunguje.
Použijte prosím adresu uvedenou v kontaktech a napište běžným způsobem.