AQUA-CONTACT s. r. o., Jaroměř


AQUA-CONTACT s.r.o.
5. května 287
    551 02 Jaroměř - Josefov
    Czech Republic

Mob.: +420 603 494 860
Mob.: +420 733 107 017
Tel.+fax: +420 491 810 351

Otvírací doba: Po až Pá 7:00 až 15:30 hod.

IČO : 601 10 112
DIČ : CZ601 10 112

Veškeré texty na tomto webu jsou informativní a nejsou závazkem výrobce. Závazky mohou plynout až z kupní nebo jiné smlouvy a z dokumentů, které jsou její součástí. Zpracování častých otázek je zaměřené na rychlou orientaci, směrodatné jsou vždy pouze platné předpisy, zákony, provozní řády a dokumenty dodávané spolu s kupní smlouvou.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5396


Máte vypnutý javascript, tento formulář nefunguje.
Použijte prosím adresu uvedenou v kontaktech a napište běžným způsobem.