Co s odpadní vodou, kompetentní úřady a odborníci

Jaké mám možnosti čištění a likvidace odpadních vod?

Když nemůžete využít připojení na kanalizační stoku, máte na výběr:

Poslední řešení má minimální nároky na stavební administrativu, ale vývoz žumpy trvale obývaného objektu je velmi drahý (okolo 30 až 40 tisíc Kč/rok pro 4 člennou rodinu).

Nejlevnější je zpravidla samostatná čistírna odpadních vod. Když je možné vypouštění vody do vodoteče (potok, řeka) nebo dešťové kanalizace, jde o nejjednodušší řešení. Při zasakování vyčištěné vody do podzemních vod může být vyžadováno dodatečné čištění zemním filtrem, ale zasakování nemusí být povoleno při nevhodných hydrogeologických podmínkách. Existuje i řešení ČOV s akumulační nádrží, ze které se bere voda na zálivku a které nevyžaduje vodoprávní řízení. Podrobnosti o jednotlivých možnostech v našem článku ČOV nebo septik.

Kam směřovat první dotaz na řešení odpadních vod?

Pokud již víte, že se v daném místě nemůžete napojit na kanalizační stoku, je prvním kompetentním místem odbor životního prostředí příslušného obecního či městského úřadu. Dříve než budete uvažovat o domovní čistírně odpadních vod, septiku s filtrem nebo žumpě, je potřebné si ověřit, jaké máte v místě podmínky. Kontakty najdete například zde. Následně vám můžeme poskytnout naše projekční služby, případně se obraťte na autorizovaného projektanta ze seznamu, který by měl mít odbor životního prostředí.

Znám řešení. Kam dál?

Kontaktujte autorizovaného projektanta (AQUA-CONTACT, případně projektanti ze seznamu poskytnutého odborem životního prostředí). Projekt pro domácí čističku odpadních vod budete potřebovat v každém případě a s projektantem se domluvíte, zda za vás zajistí veškerá vyjádření dotčených subjektů, nebo zda si je zařídíte sami.


Máte vypnutý javascript, tento formulář nefunguje.
Použijte prosím adresu uvedenou v kontaktech a napište běžným způsobem.