Provoz čistírny AC ČOV x EO

Jak se na provozu čističky odpadních vod projeví použití koupelnové a kuchyňské chemie?

Čisticí prostředky a prací prášky se v běžném provozu domácnosti na funkci čističky odpadních vod neprojeví. Problematické je větší jednorázové množství například Sava, Domestosu nebo jiných dezinfekčních prostředků, které deaktivují kal v čistírně. Doporučuje se maximální denní množství 0,1 litru takových chemikálií. Podobný problém může nastat při jednorázovém zvýšení objemu praní zejména při použití některých agresivnějších prášků. Zpravidla se však čistička s jednorázovými výkyvy v krátkém čase vyrovná. Není tedy třeba nakupovat ekologické prací prášky nebo jinak zatěžovat chod domácnosti.

Jaká je spotřeba elektrické energie čistírny odpadních vod AC ČOV?

Spotřeba závisí na typu čistírny, době běhu dmychadla a jeho typu. Nejprodávanější domovní čistírna AC 4 EO pro 2-6 osob je vybavena dmychadlem o průměrném příkonu 80W.  Dmychadlo je v provozu 12 hodin denně. Denní spotřeba energie je tedy 12h x 80 W = 0,96 kWh. Při průměrné ceně elektrické energie cca 3 Kč/kWh je cena energie 2,88 Kč/den. Roční spotřeba čistírny je následně 365 dnů x 0,96 kWh =350,4 kWh a cena 1051 Kč.

Škodí čistírně větší množství oleje z jídla?

Produkce odpadního jedlého oleje v běžném provozu domácnosti funkci čistírny odpadních vod neohrožuje. Pokud se dá předpokládat větší množství jídel denně (například ČOV u penzionu), je vhodné před čistírnu osadit lapák tuku.

Nehrozí během času koroze vnitřního zařízení domácí čistírny?

Ne, protože k montáži všech součástí technologie domácí čističky AC ČOV jsou používány pouze komponenty z korozivzdorných ocelí.

K čemu je komínek u domovní čistírny AC ČOV?

Komínek ústí do boxu s dmychadlem a slouží k přívodu vzduchu. Není spojený s prostorem čistírny a neslouží k odvětrání komor. Případný zápach ČOV tedy nemůže pocházet z komínku a čistírna při udržování správných provozních podmínek nezapáchá.

Jak postupovat při odkalení ČOV?

Přibližně 4 hodiny před odkalením čistírny odpadních vod je nutné vypnout dmychadlo, aby nedocházelo k aeraci v čistírně a kal se usadil na dně. Savici fekálního vozu je nutno opatrně spouštět na dno ČOV, aby nedošlo k poškození technologických částí. Odkalit je nutné usazovací a aktivační komoru. Na dně čistírny se ponechá cca 10 cm silná vrstva kalu pro opětovnou aktivaci. Po odkalení je nutné čistírnu napustit užitkovou vodou na provozní hladinu.

Co s kalem z domovní ČOV?

Česká i EU legislativa umožňuje likvidaci přebytečného aerobně stabilizovaného kalu kompostováním ve vodotěsných kompostech. Kal z čistírny je po uložení na kompost posypán vápnem pro jeho absolutní nezávadnost. Po mísení takového kalu s dalšími organickými látkami dojde k jeho přeměně na kompost, který již lze aplikovat jako hnojivo. Popsaný postup musí být uplatněn vždy pouze na pozemku majitele čistírny odpadních vod, ve které kal vzniká. To platí pro kal i pro hnojivo vzniklé kompostováním kalu. Aerobně stabilizovaný kal nezapáchá, kompostování tedy nezpůsobuje další komplikace.

Pokud kal z čistírny odpadních vod není kompostován, musí být likvidován v souladu s předpisy, tedy odbornou firmou (firmy zajišťující vývoz žump). Odkalení ČOV se provádí dle provozního řádu, v praxi obvykle 1x za rok.

Většina majitelů domovních ČOV si je schopna provést odkalení pomocí malého kalového čerpadla sama.

Jak se starat o dmychadlo v ČOV

Dmychadlo v čistírně odpadních vod obstarává provzdušnění odpadní vody a víření kalových částic. Jeho porucha přeruší aerobní aktivitu bakterií, čistírna přestane fungovat a výsledkem je zápach. Proto je potřebné se o dmychadlo starat preventivně. Návod k dmychadlům Secoh, kterými pro jejich spolehlivost čistírny vybavujeme, je součástí dodávky. Výrobce předepisuje kontrolu sacího filtru cca 1x za 3 měsíce, potřebnou frekvenci kontrol v praxi ovšem odhadnete podle jeho znečištění.

Číst dál...

Kdo může zprovoznit čistírnu odpadních vod?

Čistírna odpadních vod AC ČOV je z výroby nastavena, zprovoznění je možné i svépomocí. V případě dodávky ČOV s montáží čistírnu uvedeme do provozu, pokud je od daného okamžiku využívána. K uvedení do provozu je nutné napustit čistírnu vodou po spodní hranu odtoku.


Máte vypnutý javascript, tento formulář nefunguje.
Použijte prosím adresu uvedenou v kontaktech a napište běžným způsobem.