Jaké mám možnosti čištění a likvidace odpadních vod?

Když nemůžete využít připojení na kanalizační stoku, máte na výběr:

Poslední řešení má minimální nároky na stavební administrativu, ale vývoz žumpy trvale obývaného objektu je velmi drahý (okolo 30 až 40 tisíc Kč/rok pro 4 člennou rodinu).

Nejlevnější je zpravidla samostatná čistírna odpadních vod. Když je možné vypouštění vody do vodoteče (potok, řeka) nebo dešťové kanalizace, jde o nejjednodušší řešení. Při zasakování vyčištěné vody do podzemních vod může být vyžadováno dodatečné čištění zemním filtrem, ale zasakování nemusí být povoleno při nevhodných hydrogeologických podmínkách. Existuje i řešení ČOV s akumulační nádrží, ze které se bere voda na zálivku a které nevyžaduje vodoprávní řízení. Podrobnosti o jednotlivých možnostech v našem článku ČOV nebo septik.


Máte vypnutý javascript, tento formulář nefunguje.
Použijte prosím adresu uvedenou v kontaktech a napište běžným způsobem.