Jak postupovat při odkalení ČOV?

Přibližně 4 hodiny před odkalením čistírny odpadních vod je nutné vypnout dmychadlo, aby nedocházelo k aeraci v čistírně a kal se usadil na dně. Savici fekálního vozu je nutno opatrně spouštět na dno ČOV, aby nedošlo k poškození technologických částí. Odkalit je nutné usazovací a aktivační komoru. Na dně čistírny se ponechá cca 10 cm silná vrstva kalu pro opětovnou aktivaci. Po odkalení je nutné čistírnu napustit užitkovou vodou na provozní hladinu.


Máte vypnutý javascript, tento formulář nefunguje.
Použijte prosím adresu uvedenou v kontaktech a napište běžným způsobem.