Nákup a montáž domovní ČOV

Co potřebuji vědět k objednávce čistírny?

Než budete objednávat čistírnu odpadních vod, potřebujete znát:

  1. průměr nátokové kanalizace (DN 110 - DN 150),
  2. zahloubení nátokové kanalizace Ht v místě osazení (viz nákres),
  3. úhel mezi osou nátoku a odtoku (úhel přizpůsobíme stavebním podmínkám),
  4. při objednání s montáží je nutná projektová dokumentace.

Objednat ČOV včetně montáže nebo koupit samostatně

Pro objednávku čistírny s montáží jsou dva zásadní důvody. Prvním je cena – při dodávce s montáží je nižší DPH. Druhým je jistota dodržení montážních podmínek, vyhnete se tak případným nejasnostem při uplatnění záruky. Záruka však samozřejmě platí i při vlastní montáži ČOV.

Obetonovat čistírnu odpadních vod nebo ne?

Čistírna odpadních vod AC ČOV x EO je samonosné zařízení vyrobené z kvalitních materiálů o síle stěny 8 mm. Pokud v místě osazení nehrozí výskyt vysoké hladiny spodních vod a osazuje se na stabilní podloží, není nutné budovat osazovací betonovou desku s armováním ani jakkoli čistírnu betonovat.

Běžně je ČOV osazována na vodorovné pískové lože. Zpětný obsyp je nutno provádět pískem či jemnou zeminou bez příměsi ostrých kamenů a stavební suti. Betonáž je nutné provést vždy při výskytu vysoké hladiny spodních vod či jiných nepříznivých podmínkách osazení. Tyto skutečnosti je nutné konzultovat při objednání zařízení. Betonáž je vždy potřeba konzultovat s projektantem.

Odolnost poklopu a zatížení okolí ČOV

Poklop čistírny odpadních vod AC ČOV x EO má nosnost 150 kg a je připevněn nerezovými vruty. Poklop je tedy pochozí. Možnost pojezdového zatížení okolí (cesta do garáže a pod.) závisí na uložení ČOV (obetonovaná nebo nikoli) a na konstrukci a vzdálenosti blízké cesty. Konkrétní podmínky  je potřebné konzultovat.

Je lepší dmychadlo umístěné v čistírně nebo mimo ni?

boxinout

Dmychadlo uvnitř čistírny odpadních vod je usazené v samostatném utěsněném boxu, není  ve vlhkém prostředí komor a je dostatečně chráněno. Na druhou stranu je však jasné, že třeba umístění v garáži mimo ČOV, kde v zimě nemrzne a v létě teplota nepřesahuje rozumnou mez, poskytuje dmychadlu lepší provozní podmínky. Dá se tedy předpokládat například větší životnost membrán dmychadla, navíc je jednodušší kontrola. Dmychadlo mimo ČOV ale vyžaduje přivedení vzduchové hadice do ČOV. Volba tedy závisí na dispozicích stavby. U čistírny AC ČOV můžete volit obě možnosti v cenovém konfigurátoru.

AQUACONTACT (narozdíl od některých dodavatelů) nabízí pouze kompletní čistírny AC ČOV s boxem dmychadla uvnitř nebo s poličkou pro umístění mimo ČOV. Pokud srovnáváte ceny výrobců čistíren, je dobré si zkontrolovat, zda za nabízenou cenu dostanete instalovatelný komplet. Na první pohled nízkou základní cenu může podstatně zvýšit nezapočítané dmychadlo, rozváděcí deska s hodinami, drahý nástavec pro hlubší uložení nebo dokonce nezapočítaný vrchní kryt ČOV.

Pokud již ČOV máte a narazili na problém umístění dmychadla, nabízíme box (šachtu) pro dmychadlo, který lze zakopat vedle čistírny.


Máte vypnutý javascript, tento formulář nefunguje.
Použijte prosím adresu uvedenou v kontaktech a napište běžným způsobem.