Jak se starat o dmychadlo v ČOV

Dmychadlo v čistírně odpadních vod obstarává provzdušnění odpadní vody a víření kalových částic. Jeho porucha přeruší aerobní aktivitu bakterií, čistírna přestane fungovat a výsledkem je zápach. Proto je potřebné se o dmychadlo starat preventivně. Návod k dmychadlům Secoh, kterými pro jejich spolehlivost čistírny vybavujeme, je součástí dodávky. Výrobce předepisuje kontrolu sacího filtru cca 1x za 3 měsíce, potřebnou frekvenci kontrol v praxi ovšem odhadnete podle jeho znečištění.

Životnost pryžových membrán, které jsou klíčovou částí dmychadla, uvádí výrobce pro ideální podmínky až 35 tisíc provozních hodin. Membrány je možné vyměňovat samostatně, výrobce však jednou za tři roky doporučuje vyměnit celou sadu náhradních dílů (membrány, filtr, tělesa ventilů). Samotné membrány při provozu dmychadla  v ČOV se v praxi běžně vyměňují po cca dvou letech, aby se předešlo přerušení funkce čistírny. Při dmychadle umístěném v provozně lepších podmínkách, například v garáži, může být čas výměny delší. Výměnu zvládne průměrně zručný člověk.


Máte vypnutý javascript, tento formulář nefunguje.
Použijte prosím adresu uvedenou v kontaktech a napište běžným způsobem.