Čistírny odpadních vod AC ČOV - cena

nákres ČOV
Domovní čistička
odpadních vod
běžná cena bez DPHcena v zimní akci
Čistírna AC ČOV 4 EO 28500 26 900 Kč
Cenu v akci u ČOV 4 EO získáte po zaškrtnutím políčka "chci cenu v akci" v cenovém kalkulátoru níže na této straně.

Doporučení:
Když srovnáváte ceny domácích čistíren odpadních vod různých dodavatelů, sledujte pozorně, co cena obsahuje:

  • Domácí čistička odpadních vod se obvykle skládá z těla ČOV a nástavce. Nástavec je část nádrže od nátokového potrubí čistírny k úrovni terénu, bez něj nelze ČOV použít, protože by přítok musel být uložen v úrovni terénu. Někteří výrobci udávají základní cenu bez nástavce a po kompletaci zjistíte, že cena čistírny odpadních vod je podstatně vyšší, než jak se na začátku jevila.
  • Nutnou součástí tohoto typu ČOV je dmychadlo, časový spínač a elektromagnetický ventil. I takové součásti mnohdy nejsou zahrnuty v inzerované ceně.

Náš cenový kalkulátor umožní sestavit pouze provozuschopnou konfiguraci čistírny odpadních vod, máte tedy jistotu kompletnosti výrobku v dané ceně. Nejmenší hloubka uložení přítoku do čistírny je 550 mm, tomu odpovídá i základní cena, zahrnující příslušnou výšku nástavce. Doporučujeme však volit hloubku nejméně 650 mm.

K ČOV u nás dostanete i 2 x 5 metrů vzduchové hadice, plastovou naběračku a 500 ml aktivátoru kalu.

Cenový kalkulátor domovních čistíren AC ČOV

(Schematické obrázky můžete kliknutím zvětšit. Potřebnou kapacitu AC ČOV zjistíte např. zde.)

domácí čistírna odpadních vod domovní čistírna - box dmychadla domácí čistička - přítok domácí čistička - kryt

Cena čistírny AC ČOV 4 EO je:

28500 Kč bez DPH

Při dodání včetně montáže pro bytové objekty za splnění zákonných podmínek je koncová cena domovní čistírny zatížena DPH 15 procent. V dodávce je pak samotná AC ČOV bez montáže kalkulována za:
32775 Kč včetně DPH
Při dodání bez montáže nebo pro nebytové objekty je koncová cena čistírny zatížena DPH 21 procent. Výsledná cena s DPH je pro takový případ:
34485 Kč včetně DPH

Cena dopravy domovní čističky

Pro čistírny odpadních vod AC ČOV EO 4 až 20 je obvykle možné použít lehkou dopravu, za kterou účtujeme za cestu na místo a zpět 15 Kč/km. Pro větší ČOV obvykle používáme nákladní automobil s hydraulickou rukou v ceně 30 Kč/km, dodatečnou položkou je manipulace. Všechny ceny jsou zahrnuty ve smlouvě.

Cena montáže domovní čističky

Výhodou dodávky čističky s montáží je nejen nižší DPH, ale zejména odborné usazení a napojení ČOV. Vyhnete se tak případným nejasnostem u odpovědnosti za škodu. Vzhledem k výrazným individuálním odlišnostem instalace ČOV je možné cenu kalkulovat až na základě předběžného jednání.

Výhrada chyby: AQUA - CONTACT, s. r. o. věnuje veškerým informacím na tomto webu maximální pozornost, přesto si vzhledem k internetovým a IT technologiím a jejich bezpečnosti musí vyhradit právo na chyby na těchto stránkách. Závazné údaje včetně výše ceny jsou vždy pouze ty, které vyplývají z adresné nabídky nebo prodejní či jiné smlouvy a průvodních dokumentů konkrétní zakázky.

Čistírny odpadních vod - ceník [Kč bez DPH]
Nemáte zapnutý javascript, proto se vám zobrazuje ceník bez cenového kalkulátoru
TypZákladní
cena
Cena
v akci
Cena za každých
dodatečných 50 mm nástavce
při hlubším uložení ČOV
Cena pokrytí
víka imitací trávy
Cena
boxu v ČOV (A)
Cena boxu
mimo ČOV (B)
AC ČOV 4 EO 25500 23900 250 700 3500 3000
AC ČOV 8 EO 39000   300 700 3500 3000
AC ČOV 12 EO 49000   350 700 4500 4000
AC ČOV 16 EO 59900   400 900 4500 4000
AC ČOV 20 EO 72000   400 900 4500 4000
AC ČOV 30 EO 100000   500 900 5000 4000
AC ČOV 40 EO 140000   500 1100 6000 5000
AC ČOV 50 EO 190000   900 2100 6000 5000
Standardní víko ČOV z černého plastu je v ceně. Příplatek za víko ze zeleného plastu je pro všechny typy [Kč bez DPH].500
Minimální cenu spočítáte jako součet záklaní ceny pro uložení nátoku čistírny odpadních vod do hloubky Ht = 550 mm a cenu jedné z variant boxu. V takové konfiguraci je ČOV plně provozuschopná, zahrnuje veškerou technologii včetně dmychadla, časovače a elektromagnetického ventilu.
DPH při dodávce včetně montáže pro bydlení [v procentech]: 15 DPH při samostatné dodávce výrobku [v procentech]: 21

Máte vypnutý javascript, tento formulář nefunguje.
Použijte prosím adresu uvedenou v kontaktech a napište běžným způsobem.