Co s kalem z domovní ČOV?

Česká i EU legislativa umožňuje likvidaci přebytečného aerobně stabilizovaného kalu kompostováním ve vodotěsných kompostech. Kal z čistírny je po uložení na kompost posypán vápnem pro jeho absolutní nezávadnost. Po mísení takového kalu s dalšími organickými látkami dojde k jeho přeměně na kompost, který již lze aplikovat jako hnojivo. Popsaný postup musí být uplatněn vždy pouze na pozemku majitele čistírny odpadních vod, ve které kal vzniká. To platí pro kal i pro hnojivo vzniklé kompostováním kalu. Aerobně stabilizovaný kal nezapáchá, kompostování tedy nezpůsobuje další komplikace.

Pokud kal z čistírny odpadních vod není kompostován, musí být likvidován v souladu s předpisy, tedy odbornou firmou (firmy zajišťující vývoz žump). Odkalení ČOV se provádí dle provozního řádu, v praxi obvykle 1x za rok.

Většina majitelů domovních ČOV si je schopna provést odkalení pomocí malého kalového čerpadla sama.


Máte vypnutý javascript, tento formulář nefunguje.
Použijte prosím adresu uvedenou v kontaktech a napište běžným způsobem.