Kdo může zprovoznit čistírnu odpadních vod?

Čistírna odpadních vod AC ČOV je z výroby nastavena, zprovoznění je možné i svépomocí. V případě dodávky ČOV s montáží čistírnu uvedeme do provozu, pokud je od daného okamžiku využívána. K uvedení do provozu je nutné napustit čistírnu vodou po spodní hranu odtoku.


Máte vypnutý javascript, tento formulář nefunguje.
Použijte prosím adresu uvedenou v kontaktech a napište běžným způsobem.