Kam směřovat první dotaz na řešení odpadních vod?

Pokud již víte, že se v daném místě nemůžete napojit na kanalizační stoku, je prvním kompetentním místem odbor životního prostředí příslušného obecního či městského úřadu. Dříve než budete uvažovat o domovní čistírně odpadních vod, septiku s filtrem nebo žumpě, je potřebné si ověřit, jaké máte v místě podmínky. Kontakty najdete například zde. Následně vám můžeme poskytnout naše projekční služby, případně se obraťte na autorizovaného projektanta ze seznamu, který by měl mít odbor životního prostředí.


Máte vypnutý javascript, tento formulář nefunguje.
Použijte prosím adresu uvedenou v kontaktech a napište běžným způsobem.