Obetonovat čistírnu odpadních vod nebo ne?

Čistírna odpadních vod AC ČOV x EO je samonosné zařízení vyrobené z kvalitních materiálů o síle stěny 8 mm. Pokud v místě osazení nehrozí výskyt vysoké hladiny spodních vod a osazuje se na stabilní podloží, není nutné budovat osazovací betonovou desku s armováním ani jakkoli čistírnu betonovat.

Běžně je ČOV osazována na vodorovné pískové lože. Zpětný obsyp je nutno provádět pískem či jemnou zeminou bez příměsi ostrých kamenů a stavební suti. Betonáž je nutné provést vždy při výskytu vysoké hladiny spodních vod či jiných nepříznivých podmínkách osazení. Tyto skutečnosti je nutné konzultovat při objednání zařízení. Betonáž je vždy potřeba konzultovat s projektantem.


Máte vypnutý javascript, tento formulář nefunguje.
Použijte prosím adresu uvedenou v kontaktech a napište běžným způsobem.