Je lepší dmychadlo umístěné v čistírně nebo mimo ni?

boxinout

Dmychadlo uvnitř čistírny odpadních vod je usazené v samostatném utěsněném boxu, není  ve vlhkém prostředí komor a je dostatečně chráněno. Na druhou stranu je však jasné, že třeba umístění v garáži mimo ČOV, kde v zimě nemrzne a v létě teplota nepřesahuje rozumnou mez, poskytuje dmychadlu lepší provozní podmínky. Dá se tedy předpokládat například větší životnost membrán dmychadla, navíc je jednodušší kontrola. Dmychadlo mimo ČOV ale vyžaduje přivedení vzduchové hadice do ČOV. Volba tedy závisí na dispozicích stavby. U čistírny AC ČOV můžete volit obě možnosti v cenovém konfigurátoru.

AQUACONTACT (narozdíl od některých dodavatelů) nabízí pouze kompletní čistírny AC ČOV s boxem dmychadla uvnitř nebo s poličkou pro umístění mimo ČOV. Pokud srovnáváte ceny výrobců čistíren, je dobré si zkontrolovat, zda za nabízenou cenu dostanete instalovatelný komplet. Na první pohled nízkou základní cenu může podstatně zvýšit nezapočítané dmychadlo, rozváděcí deska s hodinami, drahý nástavec pro hlubší uložení nebo dokonce nezapočítaný vrchní kryt ČOV.

Pokud již ČOV máte a narazili na problém umístění dmychadla, nabízíme box (šachtu) pro dmychadlo, který lze zakopat vedle čistírny.


Máte vypnutý javascript, tento formulář nefunguje.
Použijte prosím adresu uvedenou v kontaktech a napište běžným způsobem.