Vzduchový rozváděč pro AC ČOV

Rozváděč k rozvodu a regulaci průtoku vzduchu dodávaného dmychadlem do systému aerace. Rozváděč z potrubí PPr 16 je osazený třemi kulovými kohouty. Přívodní hadice jsou napojeny na vstup bez kulového kohoutu. Pro správnou funkci a maximální životnost kohoutů je nutné, aby obsluha ČOV při pravidelné kontrole (cca 1x za měsíc) kohouty úplně uzavřela a znovu nastavila do původní polohy. Tímto opatřením nedojde k „zalehnutí“ vnitřního ústrojí kohoutů. Rozvaděč je v ČOV připevněn pomoci příchytek na stěnu nádrže. Díky tomu je možné kohout snadno demontovat.

Cena: 875 Kč bez DPH
Vzduchový rozváděč pro AC ČOV

Máte vypnutý javascript, tento formulář nefunguje.
Použijte prosím adresu uvedenou v kontaktech a napište běžným způsobem.