Vzduchový rozváděč pro AC ČOV

Rozváděč k rozvodu a regulaci průtoku vzduchu dodávaného dmychadlem do systému aerace v AC ČOV. Je svařený z PPr 16 potrubí a osazen dvěma kulovými kohouty. Pro správnou funkci a maximální životnost kohoutů je nutné, aby obsluha ČOV při pravidelné kontrole (cca 1krát za měsíc) kohouty úplně uzavřela a znovu nastavila do původní polohy. Tímto opatřením nedojde k „zalehnutí“ vnitřního ústrojí kohoutů. Rozvaděč je v ČOV připevněn pomoci příchytek na stěně. Díky tomu je možno kohout snadno demontovat.

Cena: 570 Kč bez DPH
Vzduchový rozváděč pro AC ČOV

Máte vypnutý javascript, tento formulář nefunguje.
Použijte prosím adresu uvedenou v kontaktech a napište běžným způsobem.