Filtr EK-S-4

Osazuje se na nátok dosazovací (dosedací) komory domovních čistíren odpadních vod. Filtr separuje hrubé nečistoty a zabraňuje jejich unikání do odtoku. Byl zkonstruován na základě zkušeností se servisováním a údržbou ČOV, je vhodné jej osazovat do čistíren, které jím nejsou vybaveny. Filtr je složen z PP rámu s madlem pro vyjmutí. Jako filtrační vložka slouží biofiltry Matala. Při zanesení filtru, je filtr vyjmut z místa osazení, propláchnut tlakovou vodou a osazen zpět.

Cena: 800 Kč bez DPH
Filtr EK-S-4

Máte vypnutý javascript, tento formulář nefunguje.
Použijte prosím adresu uvedenou v kontaktech a napište běžným způsobem.