Dvojzásuvka

Slouží k připojení napájení dmychadla a elektromagnetického ventilu. Zásuvky jsou vzájemně propojené, stačí přivést napájecí kabel pouze do jedné z nich. Pro snadnou montáž přívodního kabelu montujeme zásuvky na PP desku, kterou je možno při montáži kabelu demontovat z boxu dmychadla. Po napojení kabelu je deska se zásuvkami připevněna zpět na stěnu boxu dmychadla pomoci křídlové matice. Spojovací materiál je z kvalitních nerez ocelí.

Cena: 430 Kč bez DPH
Dvojzásuvka

Máte vypnutý javascript, tento formulář nefunguje.
Použijte prosím adresu uvedenou v kontaktech a napište běžným způsobem.