Aktivátor Anti-Pach

Biologický aktivátor pro odstranění zápachu a pevných organických usazenin ze septiků, jímek, ČOV, organických odpadů a skládek. Použitelný též v chovech a malochovech hospodářských zvířat – k odstranění zápachu a rozkladu organických hmot.

U čistíren odpadních vod je přípravek používán při jejich zprovoznění nebo po odkalení, dávkuje se do všech komor ČOV.

Objem 500 ml.

Cena: 136 Kč bez DPH
Aktivátor Anti-Pach

Máte vypnutý javascript, tento formulář nefunguje.
Použijte prosím adresu uvedenou v kontaktech a napište běžným způsobem.