Čističky odpadních vod AC ČOV, články

Čistírny odpadních vod AC ČOV - cena

Domovní čistička odpadních vod běžná cena bez DPH cena v zimní akci Čistírna AC ČOV 4 EO 28500 26 900 Kč Cenu v akci u ČOV 4 EO získáte po zaškrtnutím políčka "chci cenu v akci" v cenovém...

Co potřebuji vědět k objednávce čistírny?

Než budete objednávat čistírnu odpadních vod, potřebujete znát: průměr nátokové kanalizace (DN 110 - DN 150), zahloubení nátokové kanalizace Ht v místě osazení (viz nákres), úhel mezi osou nátoku a...

Co s kalem z domovní ČOV?

Česká i EU legislativa umožňuje likvidaci přebytečného aerobně stabilizovaného kalu kompostováním ve vodotěsných kompostech. Kal z čistírny je po uložení na kompost posypán vápnem pro jeho absolutní...

ČOV dokumentace, zásady instalace a provozu

Dokumentace čistíren odpadních vod AC ČOV Domovní čistírny odpadních vod AC ČOV mají pro všechny typy společný certifikát TÜV, prohlášení o shodě a zkoušce vodotěsnosti. Ostatní dokumentace je pro...

Domovní čistička odpadních vod, biologický septik nebo jímka?

Pro volbu domovní čistírny odpadních vod, septiku a žumpy je podstatný způsob užívání objektu, počet lidí, denní produkce odpadní vody na osobu (počet ekvivalektních obyvatel EO) a stavební...

Domovní čistírny odpadních vod AC ČOV 4 až 50

Domovní čistírny odpadních vod AC ČOV x EO jsou podle typu dimenzované na provoz od 2 do 50 ekvivalentních obyvatel . 8 mm silný materiál zajišťuje potřebnou pevnost a životnost zařízení. Čistírnu...

Jak postupovat při odkalení ČOV?

Přibližně 4 hodiny před odkalením čistírny odpadních vod je nutné vypnout dmychadlo, aby nedocházelo k aeraci v čistírně a kal se usadil na dně. Savici fekálního vozu je nutno opatrně spouštět na...

Jak se na provozu čističky odpadních vod projeví použití koupelnové a kuchyňské chemie?

Čisticí prostředky a prací prášky se v běžném provozu domácnosti na funkci čističky odpadních vod neprojeví. Problematické je větší jednorázové množství například Sava, Domestosu nebo jiných...

Jak se starat o dmychadlo v ČOV

Dmychadlo v čistírně odpadních vod obstarává provzdušnění odpadní vody a víření kalových částic. Jeho porucha přeruší aerobní aktivitu bakterií, čistírna přestane fungovat a výsledkem je zápach....

Jaká je spotřeba elektrické energie čistírny odpadních vod AC ČOV?

Spotřeba závisí na typu čistírny, době běhu dmychadla a jeho typu. Nejprodávanější domovní čistírna AC 4 EO pro 2-6 osob je vybavena dmychadlem o průměrném příkonu 80W. Dmychadlo je v provozu 12...

Jaké mám možnosti čištění a likvidace odpadních vod?

Když nemůžete využít připojení na kanalizační stoku, máte na výběr: Domovní čistírnu odpadních vod (ČOV), ČOV s biologickým filtrem , biologický septik se biologickým filtrem, žumpu . Poslední...

Je lepší dmychadlo umístěné v čistírně nebo mimo ni?

Dmychadlo uvnitř čistírny odpadních vod je usazené v samostatném utěsněném boxu, není ve vlhkém prostředí komor a je dostatečně chráněno. Na druhou stranu je však jasné, že třeba umístění v garáži...

K čemu je komínek u domovní čistírny AC ČOV?

Komínek ústí do boxu s dmychadlem a slouží k přívodu vzduchu. Není spojený s prostorem čistírny a neslouží k odvětrání komor. Případný zápach ČOV tedy nemůže pocházet z komínku a čistírna při...

Kdo může zprovoznit čistírnu odpadních vod?

Čistírna odpadních vod AC ČOV je z výroby nastavena, zprovoznění je možné i svépomocí. V případě dodávky ČOV s montáží čistírnu uvedeme do provozu, pokud je od daného okamžiku využívána. K uvedení...

Nehrozí během času koroze vnitřního zařízení domácí čistírny?

Ne, protože k montáži všech součástí technologie domácí čističky AC ČOV jsou používány pouze komponenty z korozivzdorných ocelí.

Obetonovat čistírnu odpadních vod nebo ne?

Čistírna odpadních vod AC ČOV x EO je samonosné zařízení vyrobené z kvalitních materiálů o síle stěny 8 mm. Pokud v místě osazení nehrozí výskyt vysoké hladiny spodních vod a osazuje se na stabilní...

Objednat ČOV včetně montáže nebo koupit samostatně

Pro objednávku čistírny s montáží jsou dva zásadní důvody. Prvním je cena – při dodávce s montáží je nižší DPH. Druhým je jistota dodržení montážních podmínek, vyhnete se tak případným nejasnostem...

Odolnost poklopu a zatížení okolí ČOV

Poklop čistírny odpadních vod AC ČOV x EO má nosnost 150 kg a je připevněn nerezovými vruty. Poklop je tedy pochozí. Možnost pojezdového zatížení okolí (cesta do garáže a pod.) závisí na uložení ČOV...

Povolení k instalaci domácí čistírny odpadních vod

Když je čistírna odpadních vod certifikovaná (podle těchto norem), není potřebné stavební povolení, stačí ohlášení stavby. To vedle projektu musí obsahovat přinejmenším: Vyjádření správce povodí...

Škodí čistírně větší množství oleje z jídla?

Produkce odpadního jedlého oleje v běžném provozu domácnosti funkci čistírny odpadních vod neohrožuje. Pokud se dá předpokládat větší množství jídel denně (například ČOV u penzionu), je vhodné před...


Máte vypnutý javascript, tento formulář nefunguje.
Použijte prosím adresu uvedenou v kontaktech a napište běžným způsobem.